Oferta5

Księgi rachunkowe

Książki przychodów i rozchodów

Sprawozdania GUS

Kadry, Płace, ZUS

Doradztwo podatkowe

Obsługa prawna

Wirtualny sekretariat

Archiwum

Ralex - Biuro Rachunkowe Poznań
Wirtualny sekretariat

Każdy z naszych klientów posiada swoje konto na którym przechowywane są dokumenty organizacyjne, zestawienia PIT, sprawozdania finansowe.
Oferujemy usługi:
pointinformowanie o każdej korespondencji przychodzącej
pointskanowanie korespondencji przychodzącej
pointobsługa korespondencji faksowej - skanowanie
pointkatalogowanie niezbędnej dokumentacji
pointudostępnienie adresu do rejestracji firmy
pointudostępnienie adresu do korespondencji
Dysponujemy pokojem do przeprowadzania spotkań.