Oferta2

Księgi rachunkowe

Książki przychodów i rozchodów

Sprawozdania GUS

Kadry, Płace, ZUS

Doradztwo podatkowe

Obsługa prawna

Wirtualny sekretariat

Archiwum

Ralex - Biuro Rachunkowe Poznań
Książki przychodów i rozchodów

Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów (KPiR) zarówno dla firm małych, jednoosobowych jak i większych podmiotów gospodarczych. Kompleksowość świadczonych usług pozwala nam na zaoferowanie płynnego przejścia z księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe. W ramach poniższej usługi oferujemy:

pointpomoc w założeniu i ewentualnej likwidacji działalności gospodarczej
pointprowadzenie księgi przychodów i rozchodów oraz rejestrów VAT
pointprowadzenie dodatkowych ewidencji wymaganych przepisami (ewidencja środków trwałych, wyposażenia)
pointsporządzanie miesięcznych zestawień uzyskanego dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej
pointsporządzanie deklaracji i sprawozdań wynikających z odpowiednich ustaw podatkowych, statystycznych itp.

Prowadzenie ksiąg podatkowych wykonywane jest przy użyciu wiodących na rynku systemów komputerowych co pozwala na ograniczenie do minimum wizyt klienta w naszej firmie oraz urzędach. Wszystkie deklaracje podatkowe naszych klientów, jak również sprawozdawczość na rzecz GUS, Izby Celnej, ZUS i PFRON jest przekazywane do odpowiednich Urzędów drogą elektroniczną bezpośrednio z naszego systemu księgowego. Taki sposób prowadzenia ksiąg podatkowych i obsługi rachunkowej gwarantuje wygodę, bezpieczeństwo oraz poufność powierzanych nam informacji.