Oferta1

Księgi rachunkowe

Książki przychodów i rozchodów

Sprawozdania GUS

Kadry, Płace, ZUS

Doradztwo podatkowe

Obsługa prawna

Wirtualny sekretariat

Archiwum

Ralex - Biuro Rachunkowe Poznań
Obsługa prawna

W ramach usługi oferujemy:

pointudzielanie opinii prawnych ustnych lub na piśmie w bieżących sprawach przedsiębiorstwa
pointopracowywanie pism przedprocesowych oraz wymagających argumentacji prawnej
pointprzygotowanie bądź opiniowanie projektów umów
pointprowadzenie spraw sądowych we wszystkich instancjach łącznie z postępowaniem egzekucyjnym
pointprowadzenie postępowań administracyjnych przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi
pointudział w negocjacjach z partnerami handlowymi
pointudział w rozwiązywaniu sporów na etapie przesądowym w trybie mediacji, ugód i postępowania polubownego