Oferta

Księgi rachunkowe

Książki przychodów i rozchodów

Sprawozdania GUS

Kadry, Płace, ZUS

Doradztwo podatkowe

Obsługa prawna

Wirtualny sekretariat

Archiwum

Ralex - Biuro Rachunkowe Poznań
Czynności związane z obsługą klientów prowadzimy w ramach zryczałtowanej cenny dostosowanej indywidualnie do każdego klienta.

Cena uzależniona jest głównie od formy prowadzonej działalności, liczby dokumentów księgowych, ilości pracowników oraz stopnia pracochłonności.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych wykonywane jest przy użyciu najnowocześniejszych systemów komputerowych co pozwala na ograniczenie do minimum wizyt klienta w naszej firmie oraz urzędach. Deklaracje podatkowe naszych klientów są przekazywane do odpowiednich Urzędów Skarbowych drogą elektroniczną bezpośrednio z naszego systemu księgowego. Również bieżąca sprawozdawczość na rzecz GUS, ZUS i PFRON jest prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej. Taki sposób prowadzenia ksiąg handlowych i obsługi rachunkowej gwarantuje wygodę, bezpieczeństwo oraz poufność powierzanych nam informacji.