Oferta1

Księgi rachunkowe

Książki przychodów i rozchodów

Sprawozdania GUS

Kadry, Płace, ZUS

Doradztwo podatkowe

Obsługa prawna

Wirtualny sekretariat

Archiwum

Ralex - Biuro Rachunkowe Poznań
Księgi rachunkowe

Prowadzimy księgi rachunkowe (handlowe) dla podmiotów gospodarczych, z Poznania i całej Polski, działających we wszystkich obszarach gospodarki, także tych z udziałem kapitału zagranicznego. W ramach usługi oferujemy:

pointopracowanie Zakładowego Planu Kont oraz polityki rachunkowości
pointanalizę dokumentów księgowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych
pointsporządzanie deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej VAT-UE
pointprowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
pointsporządzanie miesięcznych zestawień uzyskanego dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej
pointzakładanie i prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
pointsporządzanie deklaracji i sprawozdań wynikających z odpowiednich ustaw podatkowych, statystycznych itp.
pointprzygotowanie i sporządzanie na koniec roku obrachunkowego sprawozdania finansowego
pointprognozy dla banków i instytucji finansowych
pointsporządzanie innych zestawień zgodnie z zapotrzebowaniem klientów

Prowadzenie ksiąg rachunkowych wykonywane jest przy użyciu wiodących na rynku systemów komputerowych co pozwala na ograniczenie do minimum wizyt klienta w naszej firmie oraz urzędach. Wszystkie deklaracje podatkowe naszych klientów, jak również sprawozdawczość na rzecz GUS, Izby Celnej, ZUS i PFRON jest przekazywane do odpowiednich Urzędów drogą elektroniczną bezpośrednio z naszego systemu księgowego. Taki sposób prowadzenia ksiąg handlowych i obsługi rachunkowej gwarantuje wygodę, bezpieczeństwo oraz poufność powierzanych nam informacji.