Oferta4

Księgi rachunkowe

Książki przychodów i rozchodów

Sprawozdania GUS

Kadry, Płace, ZUS

Doradztwo podatkowe

Obsługa prawna

Wirtualny sekretariat

Archiwum

Ralex - Biuro Rachunkowe Poznań
Kadry, Płace, ZUS

Z myślą o ułatwieniu czynności związanych z koniecznością rozliczenia zawartej umowy o pracę i konieczną obsługą kadrowo - płacową oferujemy usługę, która zapewnia:

pointweryfikację i pomoc w sporządzaniu umów o pracę i umów cywilno-prawnych
pointsporządzanie comiesięcznych list płac
pointprowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej
pointsporządzanie niezbędnych deklaracji i informacji (PIT-4R, PIT-11, IFT-1, PIT-40)
pointwyliczanie przysługujących urlopów i świadczeń
pointsporządzanie i przekazywanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych oraz miesięcznych deklaracji rozliczeniowych
pointrozliczanie zwolnień lekarskich oraz przygotowywanie dokumentacji dla celów uzyskania zasiłków z ZUS
pointprzygotowanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
pointprowadzenie ewidencji czasu pracy (godziny, urlopy, choroby, nieobecności, nadgodziny)
pointprzygotowanie dokumentów nawiązywania stosunku pracy, zmiany warunków zatrudnienia (aneksów), ustania stosunku pracy (wypowiedzenia, świadectwa pracy), umów cywilnoprawnych
pointbieżące doradztwo na temat form zatrudnienia, rodzajów umów o pracę, treści umów o pracę z poszczególnymi grupami pracowników i wszelkimi sprawami związanymi z zatrudnieniem
pointsporządzenie regulaminu pracy, wynagradzania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
pointsprządzanie i wysyłanie deklaracji PFRON
pointszkolenia – „Warsztaty kadrowo – płacowe” , „Praktyczne zagadnienia z zakresu prawa pracy”